Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GD&ĐT quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan trực thuộc Bộ GD&ĐT và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
Văn bản liên quan