MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI ĐẦY Ý NGHĨA TRONG NHỮNG THÁNG NGÀY CẢ NƯỚC CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID CỦA TRƯỜNG TH&THCS THỤY NINH

           Những hình ảnh đáng nhớ và đong đầy kỉ niệm của các em học sinh trường TH&THCS Thụy Ninh năm học 2021-2022.