NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẾN THĂM VÀ THẮP HƯƠNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH&THCS THỤY NINH NHÂN NGÀY 22/12/2021